การศึกษา          |        ห้องพัก-ห้องประชุม           |         กรรมการอำนวยการ        |          แกลอรี่             |        ดาวน์โหลด 

เรียน Cover Dance โดยครูเดียร์

19 มีนาคม 62 แกลอรี่-กรุงเทพ