เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมบูรณ์ แก้วสุรินทร์ ทำการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) พร้อมคณะครูเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ที่เดินทางไปมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน ในการนี้นางมาลาตี โกสุม เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวแสดงความยินดีและชี้แจ้งวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและสมาคมฯยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาของใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็น และ ทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่เรียนดีมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
View Detail
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุภรณ์ พงศ์พีรภัทร นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ นครราชสีมา ข้าราชการในพื้นที่พร้อมด้วยชาวบ้านบ้านรุ่งสว่างสามัคคี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ที่เดินทางไปมอบถนนคอนกรีตเพื่อชุมชน ในการนี้ดร.อภิรดี โชตินันทเศรษฐ์ นายกสหพันธ์สมาคมไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีและชี้แจ้งวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและสมาคมฯยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬา และ ทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่เรียนดีมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
View Detail

แกลลอรี่ ทั้งหมด