การจ่ายเงินทุนการศึกษาโครงการแม่อุปถัมภ์  ปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1        วันเสาร์ที่  27 มิ.ย.58   
ครั้งที่ 2        วันเสาร์ที่  28 พ.ย.58
                 จ่ายทุนการศึกษาผู้รับทุนระดับมัธยมปลาย/ปวช/ปวส/ปริญญาตรี
 
View Detail