พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

มอบเงินสนับสนุนจำนวน 240,000 บาท ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ 

9 กรกฎาคม 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ Mrs. Christina Macpherson ภริยาเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย Datin Catherina Christine Cherrian ภริยาเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย คณะกรรมการจัดงาน The 66th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2019ฯ นางจูหลิง จิราธิวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานฯ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษากรรมการอำนวยการ ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 240,000 บาท ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนการศึกษาช่วยเด็กด้อยโอกาสให้พ้นจากเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยมีคุณพ่อฮาร์ตันโต คุณาวัน เป็นผู้รับมอบ

9 July 2019, Mrs. Usana Sukhonthsub, President of YWCA of Bangkok, Mrs. Christina Macpherson, Spouse of the Ambassador of New Zealand, Datin Catherina Christine Cherrian, Spouse of the Ambassador of Malaysia, Diplomatic Executive Committee of the 66th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2019, Mrs. Juling Chirathivat, Advisor joining with Advisors to Board of Directors of YWCA of Bangkok donated THB 240,000 to Community Learning Center, Wat Arun Rajawararam for preventing human trafficking. Mr. Hartanto Gunawan received the donation with pleasure.