พระคุณความรักและความดีงาม
 
 
            ดิฉันคิดถึงผู้คนรอบๆที่ดิฉันพบเจอในระยะนี้ มีแต่คนบ่นเรื่องเศรษฐกิจซบเซา ขายของไม่ดี แม้กระทั่งแม่ค้าในตลาดสดยังบ่นว่า”คนซื้อไปไหนกันหมด อยากขายค่ะ อยากขาย”บ่นกันเรื่องโควิด 19 ที่ไม่รู้ว่าจะจบกันเมื่อไหร่ เมื่อมองไกลออกไป ระดับประเทศ ระดับโลก ที่เริ่มฉายแววของความตึงเครียด การเผชิญหน้าระหว่างคนสองสามฝ่ายวุ่นวายไปหมด ดิฉันนึกขึ้นได้ว่า โลกภายนอกนั้นกำลังดำเนินอยู่ภายใต้อานุภาพของความมืดทึบ และถ้าเราจดจ่อคล้อยตามมากเกินไป ความอึมคลึมจะเข้าเคลื่อนเข้ามาครอบครองความคิดจิตใจเราได้ สันติสุข และความหวัง ที่น้องจะถูกบั่นทอนลง เรากำลังจะถูกฆ่าและถูกทำลายความหวังที่พระเจ้าประทานให้กับเรา

           ดิฉันจึงดึงความคิดกลับมาหา"พระคุณ ความรัก และความดีงาม ที่ไม่เคยหมดไปจากพระเจ้า  ขอบคุณพระเจ้าที่เราทั้งหลายผู้วางใจในพระเจ้าจะพบสันติสุขในพระองค์ท่ามกลางความไม่แน่นอนในสถานการณ์โลกที่เป็นอยู่ขณะนี้ ถ้าดิฉันมองให้แคบลงมาอีก ตัวเราเอง ก็มีความไม่แน่นอนในความคิดจิตใจของเราเองด้วย บางครั้งเราก็ผิดหวังกับการกระทำของตัวเราเอง ที่พลาดซ้ำแล้วซ้ำอีก ทั้งที่ตั้งใจว่าจะทำให้ดีที่สุด จนเราเบื่อตัวเองว่า”เราก็คงดีได้แค่นี้แหละ”และเดาว่าพระเจ้าก็คงจะเบื่อเราด้วย แต่ความจริงกลับตรงกันข้าม พระเจ้าไม่เคยหมดหวังในตัวเราเลย “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอยู่ท่ามกลางเจ้า เป็นนักรบผู้ประทานความมีชัย พระองค์ทรงเปรมปรีดิ์เพราะเจ้าด้วยความยินดี พระองค์จะทรงรื้อฟื้นเจ้าใหม่ด้วยความรักของพระองค์ พระองค์จะทรงเริงโลดเพราะเจ้าด้วยร้องเพลงเสียงดัง”(เศฟันยาห์ 3:17 )
ขอบคุณพระเจ้า เราเป็นแก้วตาดวงใจของพระองค์เสมอ
 
          ในขณะเดียวกัน พระองค์ทรงเห็นสิ่งแย่ ๆ ที่เราทำลงไป หรือได้ยินคำพูดแย่ ๆ ที่เราพูดออกไป พระองค์ทรงเห็นแรงจูงใจภายในของเราด้วย แน่นอนว่าพระองค์ผิดหวังกับเราในบางขณะ แต่พระองค์ไม่เคยหมดหวังกับเราเลย พระองค์ทรงเป็นครูที่อดทนนาน และมุ่งให้เราตอบสนองกับสถานการณ์ที่เข้ามาอย่างถูกต้อง เพื่อเราจะเห็นตัวเราเองว่าเป็นคนที่มีคุณค่า ใช้การได้ ตามเจตนารมณ์ของพระองค์ เพื่อจุดอ่อนของเราจะเบาลง จางลง เราไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าด้วยผลจากความล้มเหลวที่เรากระทำ พระคุณความรักของพระเจ้าไม่เคยยั้งหยุดและไม่มีวันหมด ความโปรดปรานของพระองค์มีให้กับเราเสมอ อยู่รอบตัวเรา เหนือตัวเรา และอยู่กับเรา ความโปรดปรานของพระเจ้าทรงอยู่กับเราตลอดไป!
           ในความเป็นจริง พระคุณ ความรัก และความดีงาม ไม่เคยแยกจากพระเจ้าเลย เพราะพระองค์เองเป็นความรัก  “…พระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความสัตย์จริง เพราะพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้”
(2 ทิโมธี 2:13) แม้ในขณะที่พระองค์ทรงอนุญาติให้สถานการณ์แย่ๆบางอย่างเข้ามาในชีวิตเรา เพื่อฝึกฝนเราให้มีทักษะชีวิต พระองค์ก็อยู่กับเรา ณ ตอนนั้นด้วย เพื่อสอนเราที่จะรับมือ และเราก็จะมีชัยชนะ มีทักษะ มีความเข้มแข็ง มีความอดทน เกิดบุคคลิกภาพใหม่ที่ ดีขึ้นเป็นลำดับ
             ทรงฝึกให้เรา คิด พูด และทำ เหมือนพระองค์ แต่ถ้าเราล้มเหลว พระเจ้าก็ทรงให้เราเริ่มต้นใหม่ เรียนรู้ใหม่ ยืนหยัดใหม่ จนกว่าเราจะเติบโต มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่ ดิฉันเชื่อแน่ว่า พระเจ้าไม่เคยถอดใจจากเรา “ขอบคุณพระเจ้า ไม่ว่าลูกจะแพ้หรือชนะในเกมชีวิต ลูกก็เป็นดวงใจของพระองค์เสมอ”

                   ท้ายที่สุด ดิฉันเชื่อว่า เราจะมาถึงจุดหมายที่พระเจ้าต้องการให้เราไปถึงอย่างแน่นอน “พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า”                 (เยเรมีย์ 29:11)


ขอบคุณพระเจ้า
วรรณี พลอยพิศุทธิ์