พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

 
 
สุขแม้ไม่มี 
 
ส่วนคนเหล่านั้นที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในข่ายของความเย้ายวน
และติดบ่วงแร้วและในความปรารถนานานาประการที่ไร้ความคิดและเป็นภัยแก่ตัว  1 ทิโมธี 6:9                โสเครติส นักปรัชญาชาวกรีกในยุคโบราณ (กคศ 469-399) 
เชื่อว่าคนที่ฉลาดจริง จะต้องไม่ถูกครอบงำด้วยทรัพย์สิ่งของ
เขาทำตามคำสอนของตัวเองแบบสุดขั่วโดยถึงกับไม่ยอมสวมรองเท้า
                อย่างไรก็ตาม โสเครติสชอบไปเดินเที่ยวตลาดและจ้องดูข้าวของเครื่องใช้
ที่วางขายอย่างละลานตาอย่างชื่นชม เมื่อเพื่อนคนหนึ่งถามว่า เหตุใดเขาถึงชอบทำเช่นนั้น
เขาตอบว่า “ผมชอบไปที่นั่นเพื่อดูสิ่งต่าง ๆ แม้ว่าผมไม่มี แต่ผมก็ยังมีความสุขอย่างสมบูรณ์แบบได้”  
                ทัศนคติดังกล่าวสวนทางกับสิ่งที่สื่อโฆษณาต่าง ๆ พยายามระดมใส่เราอย่างต่อเนื่อง
นักโฆษณาได้ทุ่มเทเงินมหาศาลเพื่อแนะนำสินค้าตัวใหม่ โดยมีข้อความจูงใจว่า
หากเราไม่มีสินค้าดังกล่าว เราก็จะหาความสุขไม่ได้

                อัครทูตเปาโลได้แนะนำทิโทธีซึ่งเป็นลูกฝ่ายวิญญาณว่า
“เราได้รับประโยชน์มากมายจากทางของพระเจ้า
พร้อมทั้งความสุขใจ เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใด
เราก็ไม่สามารถเอาอะไรจากโลกไปได้ฉันนั้น  แต่ถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้า
ก็ให้เราพอใจด้วยของเหล่านั้นเถิด”  (1 ทธ.6:6-8)

อัครทูตเปาโลยังเตือนอีกว่า หากเราเริ่มหลงใหลไปกับสิ่งของต่าง ๆ
เราอาจจะห่างไกลจากความเชื่อและติดบ่วงแร้วในความปรารถนาที่ไม่อาจเป็นจริงได้
                ให้เราถามตัวเองว่า  “มีสิ่งใดบ้างที่เราไม่มี แต่เราก็ยังมีความสุขได้” 
คำตอบจะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า
และความอิ่มเอมใจที่เรามีในพระองค์

 
** ความอิ่มเอมใจไม่ได้มาจากการมีฐานะที่ร่ำรวยมหาศาล  
 แต่มาจากการมีความต้องการเพียงเล็กน้อย