พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง : ครูปฐมวัย 1 อัตรา

19 พฤศจิกายน 64 ข่าวสาร - กรุงเทพ

1. เพศหญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย หรือจิตวิทยาเด็กเล็ก
3. มีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กเล็กช่วงก่อนวัยเรียน
4. รักงานบริการ ใจเย็น บุคลิกภาพดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง
5. สามารถจัดทำสื่อการเรียนการสอน ทำแผนการสอน และทำกิจกรรมได้
6. หากผ่านการอบรมหลักสูตร Montessori มีใบประกอบวิชาชีพครู และเป็นคริสเดียนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. สอนและจัดกิจกรรมตามแผนการสอน
2. จัดสภาพแวดล้อมห้องเรียน และสื่อการสอน
3. บันทึกการสอน บันทึกครูเวรประจำวัน
4. ตรวจงาน จัดเก็บผลและทำรายงานของนักเรียน
5. ดูแลนักเรียนประจำวัน
6. และงานอื่นตามการมอบหมาย
 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ 13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง
Resume/Cv มาที่อีเมล : hr@ywcabangkok.com
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 02-287-3136 ต่อ 528