พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ต้อนรับ 1 อัตรา

19 พฤศจิกายน 64 ข่าวสาร - กรุงเทพ

 
 
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ต้อนรับ 1 อัตรา

คุณสมบัติ:
1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาการโรงแรม การท่องเที่ยว หรือภาษาอังกฤษ
3.สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้
4. มีทักษะการสื่อสารพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ระดับดี
5.ใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft office ได้ดี
6. มีใจรักงานบริการ มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาฉพาะหน้าได้ดี มีความคล่องตัว
7. หากมีประสบการณ์การทำงานโรงแรม การท่องเที่ยว และเป็นคริสเตียนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดของงานโดยสังเขป :

1. บริการให้ข้อมูล ต้อนรับลูกค้า ผู้เข้ามาใช้บริการของสมาคมฯ
2. รับจองห้องพัก ห้องประชุม และงานที่เกี่ยวข้อง
3. ทำรายงานเอกสารห้องพัก ห้องประชุม ข้อมูลลูกค้า / ทำใบเสร็จรับเงิน
4. ปรับปรุงข้อมูลห้องพัก ห้องประชุมให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย
5. งานอื่นตามการมอบหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. สำเนาหนังสือผ่านงาน หรือใบรับรองการอบรม(ถ้ามี)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 29 เมษายน 2565

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง Resume/Cv มาที่อีเมล : hr@ywcabangkok.com
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 02-287-3136 ต่อ 528