พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK


ประวัติ สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพ

ในปี พ.ศ. 2478 (ค.ศ.1935) มีการประชุมผู้แทนสมาคม YWCA นานาชาติในยุโรป อเมริกาและ เอเซียตะวันออก (Regional Conference) ณ เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา เวลานั้นประเทศไทยยังไม่มีสมาคม YWCA นายวอลเตอร์ ซิมเมอร์แมน(Mr. Walter Zimmerman) เลขาธิการสมาคม YMCAกรุงเทพฯ ได้ทุนจากสมาคม YMCA แห่งสหรัฐอเมริกาจำนวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนให้ นางสาวตาด ประทีปะเสน ครูโรงเรียนสอนภาษาไทยมิชชันนารีอเมริกันในกรุงเทพฯ ไปเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมRegional Conference ที่ศรีลังกาเป็นเวลาประมาณสองสัปดาห์ 
 
นายวอลเตอร์  ซิมเมอร์แมน

กลุ่มผู้บุกเบิก
                  หลังจากกลับจากการประชุม แล้ว นางสาวตาด ประทีปะเสน จึงได้เชิญคนไทยและคนอเมริกันประมาณ 15 คน อาทิ คุณครูปรีดา วิชัย คุณครูทวี วิชัยดิษฐ์ คุณครูอนงค์ หิตะศักดิ์ คุณพุดซ้อน โมชดารา คุณครูเกื้อ ศาลิคุปต์ และมิชชันนารีสตรีอเมริกัน เพื่อเตรียมการ ก่อตั้งสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ต่อมาในปีพ.ศ. 2484 (ค.ศ.1941) ได้เกิดสงครามเอเชียบูรพาขึ้น การเตรียม การก่อตั้งฯ จึงชะงักลง เมื่อสงครามยุติแล้วคณะเตรียม การฯ จึงได้ติดต่อกับ นางสาวเกอร์ทรุท โอเวน (Miss Gertrude Owen) เลขาธิการสมาคม YWCA แห่ง มาเลเซีย เพื่อขอคำแนะนำการทำกิจกรรมเบื้องต้น ท่าน ได้แนะนำให้ตั้งหอพักขึ้นเป็นอันดับแรก
 
นางสาวตาด  ปะทีปะเสน
   

 
หอพักแห่งแรก
 
                        คณะเตรียมการฯ ได้เช่าบ้านคุณหญิงนวม เวหาสยานุศิลปสิทธิ์ ในราคาที่ถูกมาก ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้าน เลขที่ 275 ถนนสีลม ศาลาแดง โดยคณะกรรมการฯ และมิตรสหายได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 8,000 บาท เพื่อทำหอพักนักศึกษา มีนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าพัก 10 คน การก่อตั้งสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ข่าวการ เปิดหอพักนี้ได้แพร่ไปถึง สมาคม YWCA แห่งโลก ซึ่งตั้ง อยู่ ณ ประเทศสวิทเซอร์แลนด์ สมาคม YWCA แห่งโลก จึงได้อนุญาตให้ นางสาวเกอร์ทรุท โอเวน (Miss Gertrude Owen) มาช่วยแนะนำจัดทำระเบียบข้อบังคับและวางโครงการของสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สมาคม YWCA กรุงเทพฯ จึงได้ก่อตั้งขึ้นณ วันที่ 20 มิถุนายนพ.ศ.2490 (ค.ศ.1947) หลังจากนั้นสมาคม YWCA แห่งนิวยอร์คได้ส่งนางสาวเฟิร์นเลดเจอร์วูด (Miss Fern Ladgerwood) มาเป็นเลขาธิการที่ปรึกษา ท่านเรียนภาษาไทยได้เร็วมาก และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดีปีพ.ศ.2491 (ค.ศ.1948) นางสาวเกื้อ ศาลิคุปต์กรรมการสมาคมฯ ได้รับทุนไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ก และเป็นผู้แทนสมาคม YWCA กรุงเทพฯ ไปประชุมสมาคม YWCA นานาชาติที่นั่น
 
การซื้อที่ดินและอาคาร Holy Ruth
 
                  สมาคมฯ ได้ซื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่ 92ตารางวา พร้อมอาคาร Holy Ruth 1 หลัง และศาลา 1หลัง ณ บ้านเลขที่ 13 ถนนสาทรใต้ จากนางเบอร์ธาบราวท์ อาจวิทยาคม (Mrs.Bertha Blount McFarland) ด้วยเงินบริจาค 3,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา จาก สมาคม YWCA แห่งสหรัฐอเมริกา โดยนางพอล (Mrs.Paul Eakin’s) เป็นรณรงค์เงินบริจาค และได้ใช้บ้านหลังนี้เป็นสำนักงาน เป็นที่พักของเลขาธิการที่ปรึกษาเป็นหอพักนักศึกษา และเป็นสถานที่ทำกิจกรรมของสมาคมฯ (ซึ่งย้ายจากถนนสีลมมาอยู่ที่ถนนสาทรใต้) กิจกรรมในระยะเริ่มต้นของสมาคมฯ เน้นเรื่องการเย็บปักถักร้อย และการทำอาหาร สอนโดย นางสัมฤทธิ์ สุวรรณบล และ นางแพประวัติ วิชชุกุมารี ส่วนการสอนนันทนาการ การเต้นสแควร์แดนส์ สอนโดย นางฟอร์คเนอร์ (Mrs.Forkner) เลขาธิการสมาคม YMCA กรุงเทพฯ ส่วนภาษาอังกฤษโดยอาสาสมัครชาวต่างประเทศ นางบุญชวน หงสไกร เลขาธิการสมาคมฯ เสนอให้สร้างหอพักสำหรับสมาชิกสมาคม YWCA นานาชาติ ที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยคิดในอัตราถูกและเน้นความปลอดภัยสำหรับสตรีเหล่านี้ หอพักนานาชาติจึงถูกสร้างขึ้นตั้งอยู่หลังอาคาร Holy Ruth
 

 


อาคารหลังแรก

อาคารหลังอื่นๆ