สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ร่วมกับคณะภริยาเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยจัด

25 ตุลาคม 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ
สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ร่วมกับคณะภริยาเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยจัด "งานบาซาร์YWCAและคณะภริยาทูต ปีที่ 66" วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562 ณ เซนทรัลเวิลด์ อย่าลืม...อย่าพลาด..รายได้นำไปช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส