มาดามโอลก้า ตาปิโฮลา ภริยาเอกอัครราชทูต ประธานคณะกรรมการจัดงานบาซาร์YWCAและคณะภริยาทูต ครั้งที่ 66

12 พฤศจิกายน 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ
เทปบันทึกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562
มาดามโอลก้า ตาปิโฮลา ภริยาเอกอัครราชทูต ประธานคณะกรรมการจัดงานบาซาร์YWCAและคณะภริยาทูต ครั้งที่ 66 และนางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ แถลงข่าวและโชว์สินค้าการจัดงานบาซาร์ ในปีนี้มีการออกบูธจำหน่ายสินค้าจากประเทศต่างๆ จำนวน 205 บูธ จากความร่วมมือของ 45 สถานทูต ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7