รับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง 

1.ช่างซ่อมบำรุง  1 ตำแหน่ง

28 พฤศจิกายน 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ