รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 
1.ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายสำนักงาน 1 ตำแหน่ง
2.ช่างซ่อมบำรุง  1 ตำแหน่ง

28 พฤศจิกายน 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ