เรียนพระคัมภีร์กับครูวิวรณ์

19 มีนาคม 62 แกลอรี่-กรุงเทพ