พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

โครงการ รักตน รักคน รักษ์โลก ปี58

31 ธันวาคม 58 แกลอรี่-กรุงเทพ