พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

มอบห้องน้ำรร.ตชด.บ้านโป่งลึก

31 ธันวาคม 58 แกลอรี่-กรุงเทพ