พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

YWCA Junior Camp 2017

31 มีนาคม 60 แกลอรี่-กรุงเทพ
YWCA Junior Camp ระหว่างวันที่ 6-24 มีนาคม 2560 โดยมีกิจกรรมสร้างสรรค์ สันทนาการ ศิลปะ ประดิษฐ์ ฝึกทำขนม กีฬา ทัศนศึกษานอกสถานที่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ร้องเพลง ฝึกเต้น ฯลฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ได้รู้จักและใช้ชีวิตกับเพื่อนๆต่าง สถาบัน ณ ห้องประชุมเอสเธอร์ ชั้น 6 อาคารแมคฟาร์แลนด์ สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ