พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

Day Camp YWCA of Bangkok 2017

31 มีนาคม 60 ข่าวสาร - กรุงเทพ
Day Camp ปฐมวัย YWCA  กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6-24 มีนาคม 2560 เพื่อให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้เรียนรู้สังคม และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น โดยผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานศิลปะ  เทควันโด โยคะแดนซ์ ร้อยลูกปัด เพื่อฝึกสมาธิ เรียนรู้เรื่องเมล็ด การออกกำลังกาย และการเคลื่อนไหว การโยนลูกบอล การทรงตัวด้วยอุปกรณ์พลศึกษา เสริมทักษะด้านภาษา ดนตรี และการะทำขนมอย่างง่ายๆ ณ สถานศึกษาปฐมวัยสาทร สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ