พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

โยคะ YOGA ราคา 3,000 บาท พิเศษรับส่วนลด 10%

23 มกราคม 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ จัดให้มีการแนะนำคอร์สเรียนโยคะ Introduction to Yoga Class แก่ผู้สนใจ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในวันนี้ อาจารย์พัชรา วรศริน (ครูต๋อย) ได้แนะนำและสาธิตการกำหนดลมหายใจ การยืดเส้น และท่าโยคะอย่างง่ายๆ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมที่ไม่เคยเรียนโยคะมาก่อน ก็สามารถทำได้ หลังจากนี้ในเดือนมีนาคม ก็จะเป็นการเรียนโยคะจริงๆ ตามที่กำหนดวันและเวลาไว้แล้ว


การฝึกท่าโยคะทำให้เกิดท่าทางที่คงที่ สุขภาพที่ดี และกายที่เบา   

การตั้งใจฝึกท่าโยคะให้ประโยชน์มากมาย ตั้งแต่การฟื้นฟูสมดุลการทรงตัว ความยืดหยุ่น ความแม่นยำ สุขภาพ
และร่างกายที่แข็งแรง จนถึงการสร้างความสงบด้านจิตใจ ความสมดุลทางอารมณ์ และความแข็งแรง "ภายใน" 


ในแง่ของร่างกาย ท่าโยคะช่วยกระตุ้นต่อม อวัยวะ กล้ามเนื้อและผ่อนคลายความปวดเมื่อย
ทำให้การย่อยอาหารและการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น อาการอันมีผลมาจากความเครียดเช่น การนอนไม่หลับ ความเหนื่อยล้า
กล้ามเนื้อกระตุก ความกังวล และอาการอาหารไม่ย่อย
 จะดีขึ้นมาก การฝึกท่าโยคะอย่างต่อเนื่องจะมีผลอย่างล้ำลึกต่อร่างกายภายใน
โดยทำให้เกิดความมั่นคงทางอารมณ์ สมาธิ และความมั่นใจ