พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

สมาคมywcaกรุงเทพฯ  ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสมอบถวายอาคาร ywca เชียงใหม่

3 เมษายน 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2018 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมywcaกรุงเทพฯ พร้อมกรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษาฯ และเลขาธิการ สมาคมywcaกรุงเทพฯ ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสมอบถวายอาคาร ywca เชียงใหม่ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่และได้มอบเงินสนับสนุนค่าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องพักของสมาคมywcaเชียงใหม่จำนวน 240,000 บาท
ในโอกาสนี้นางวันทนีย์ โชตินันทเศรษฐ์ นายกสมาคมywcaปากเกร็ด ดร.อภิรดี โชตินันทเศรษฐ์ นายกสหพันธ์สมาคมywcaประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีด้วย