พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

ร่วมพิธีเปิดสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านบัวหุ่ง จ.ศรีสะเกษ 

22 พฤษภาคม 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ
ช่วงบ่ายเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ กรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษาฯ เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านบัวหุ่ง จ.ศรีสะเกษ สมาคมฯให้การสนับสนุนงบประมาณ พร้อมทั้งยังได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนอีกจำนวนหนึ่ง