พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

เยี่ยม หนุนใจ ร้องเพลง และอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่ป่วยนอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์

14 มิถุนายน 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ
14 มิถุนายน 2561 คุณวรรณี พลอยพิศุทธิ์ ประธานฝ่ายศาสนา คุณสมรจิตต์ สิริอิสสระนันท์ คุณแค๊ตลียา ไตรศักดิพล และเจ้าหน้าแผนก เยี่ยม หนุนใจ ร้องเพลง และอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่ป่วยนอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ศูนย์มะเร็งธัญบุรี จ.ปทุมธานี