พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

ออกประกาศ เยี่ยมเยียน หนุนใจและมอบของใช้ที่จำเป็นให้พี่น้องผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ศูนย์มะเร็งธัญบุรี

22 สิงหาคม 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ
วันที่ 22/8/61 กรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ คุณวรรณีพลอยพิศุทธิ์ คุณสมรจิตต์ สิริอิสสระนันท์ คุณแค๊ตลียา ไตรศักดิพล ออกประกาศ เยี่ยมเยียน หนุนใจและมอบของใช้ที่จำเป็นให้พี่น้องผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ศูนย์มะเร็งธัญบุรี