พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

20 กันยายน 2561 คุณวรรณี พลอยพิศุทธิ์ ประธานฝ่ายศาสนา พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการ เลขาธิการ

20 กันยายน 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ
20 กันยายน 2561 คุณวรรณี พลอยพิศุทธิ์ ประธานฝ่ายศาสนา พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการ เลขาธิการ เจ้าหน้าที่ เยี่ยมอาจารย์อุมา บุญประกอบ อดีตกรรมการอำนวยการสมาคมYWCAกรุงเทพฯ ทีมงานการหนุนใจและอธิษฐานเผื่อท่าน