พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

มอบเงินสนับสนุนจำนวน 60,000 บาท ให้แก่มูลนิธิเพื่อนผู้ช่วยเหลือ เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

9 กรกฎาคม 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ Mrs. Christina Macpherson ภริยาเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย Datin Catherina Christine Cherrian ภริยาเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย คณะกรรมการจัดงาน The 66th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2019ฯ นางจูหลิง จิราธิวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานฯ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษากรรมการอำนวยการ ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 60,000 บาท ให้แก่มูลนิธิเพื่อนผู้ช่วยเหลือ เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยมีนายสมพงศ์ กิตติคุณไพศาล กรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ

9 July 2019, Mrs. Usana Sukhonthsub, President of YWCA of Bangkok, Mrs. Christina Macpherson, Spouse of the Ambassador of New Zealand, Datin Catherina Christine Cherrian, Spouse of the Ambassador of Malaysia, Diplomatic Executive Committee of the 66th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2019, Mrs. Juling Chirathivat, Advisor joining with Advisors to Board of Directors of YWCA of Bangkok donated THB 60,000 to HELP International Thailand Foundation for Education and career development. Mr. Sompong Kittikhunphisan, Director of Foundation received the donation with pleasure.