พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

มอบเครื่องมือแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

17 กันยายน 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นางดารัตน์ พิทักษ์สิทธิ์ ที่ปรึกษากรรมการอำนวยการ นางสาวรัชดา รักพงษ์พิบูล ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุนและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายแพทย์สุรัตน์ บุญยืน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไพศาลี ทีมคุณหมอและพยาบาล
เป็นผู้รับมอบ และยังลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่ยังต้องการความช่วยเหลือ