พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562  ร่วมพิธีมอบโครงการสนามเด็กเล่น พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬา,

18 กันยายน 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ
 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นางดารัตน์ พิทักษ์สิทธิ์ ที่ปรึกษากรรมการอำนวยการ นางสาวรัชดา รักพงษ์พิบูล ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุนและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมพิธีมอบโครงการสนามเด็กเล่น พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬา,ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้แก่โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายทวีศักดิ์ ฉัตรเกตุ คณะครูและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ