พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

นางมาลาตี โกสุม เลขาธิการสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ เป็นตัวแทนนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษากรรมการอำนวยการ

1 ตุลาคม 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 นางมาลาตี โกสุม เลขาธิการสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ เป็นตัวแทนนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษากรรมการอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ ร่วมพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายแพทย์สุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย ทีมคุณหมอและพยาบาล เป็นผู้รับมอบ