พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

พิธีมอบเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬา,ทุนการศึกษา

2 ตุลาคม 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 นางมาลาตี โกสุม เลขาธิการสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ เป็นตัวแทนนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษากรรมการอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ ร่วมพิธีมอบเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬา,ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแอก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแอก นายบุญยืน ชุมไธสง คณะครูและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ